SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY V NUTRID PORADNĚ

  

16. října v NutriD poradně probíhal Světový den výživy s diagnostikou těla na přístroji InBody. Zavítali k nám i profesionální hráči volejbalu z Black Volley Beskydy, aby zjistili jak na tom jsou v rámci aktuálně probíhající přípravy a poradili se, co by bylo vhodné vyladit a zlepšit ve stravě.

O světovém dni výživy

Světový den výživy vznikl roku 1979, poprvé byl však slaven až v roce 1981. Každoročně je 16. říjen připomínán ve více než 150 zemích světa jako Světový den výživy, kdy si lidé připomínají stálý problém nedostatku potravy v řadě rozvojových zemích. Zároveň se v tento den poukazuje na další problém spojený s výživou týkající se převážně „vyspělé“ části světa, u které výživa je problém výživou spíše opačný. V těchto zemích převažuje obezita, je zde typický nadbytek potravy a přejídání se, jsou preferována nezdravá jídla a zvyšuje se výskyt civilizačních chorob.

Co je InBody a k čemu s používá

InBody je přístroj určený pro analýzu složení těla. Funguje na principu bioelektrické impedance, jejíž princip spočívá v rozdílném šíření slabého elektrického proudu v různých biologických tkáních. Můžete tak získat maximum údajů o složení svého těla a o skutečných pokrocích svého tréninku a jídelníčku. Přístroj InBody analyzuje tyto hodnoty:

 • celková tělesná hmotnost
 • množství a procento tělesného tuku
 • množství a procento svalové tkáně
 • množství vody v těle, retence vody v určitých částech těla
 • množství kostní hmoty
 • BMI a diagnóza obezity
 • WHR (index poměru obvodu pasu a boků, ukazatel androidní a gynoidní distribuce tuku)
 • útrobní tuk (viscerální tuk) = tuk uložený v dutině břišní kolem vnitřních orgánů, který je významným rizikovým faktorem pro vznik srdečně-cévních onemocnění, diabetu 2. typu a dalších civilizačních chorob
 • přehled o vyváženosti postavy (segmentální rozložení tuku a svalů v těle)
 • bazální metabolismus = minimální příjem kalorií, které tělo potřebuje v klidovém stavu pro zajištění vitálních funkcí (dýchání, oběh krve, činnost nervového systému atd.)
 • metabolický věk
 • minerální látky (celkové, vázané v kostech)

Po celou dobu akce byla všem zájemcům k dispozici naše zkušená nutriční specialistka Mgr. Daniela Krčová z NutriD poradny. Součástí měření bylo odborné zhodnocení a interpretace naměřených výsledků, základní doporučení ve stravě a tréninku, občerstvení v podobě zdravých dobrot a drobný dárek pro všechny, kteří podstoupili vyšetření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *