Profesionální diagnostika složení těla

Základem pro nastavení správné výživy je individuálnost. Proto v NutriD poradně používáme nejmodernější diagnostické přístroje – digitální výškoměr BSM170 a přístroj InBody 270, které nám pomohou ukázat veškeré potřebné parametry pro sestavení optimálního způsobu stravování.

Co přístroj InBody měří:

 • Celkovou tělesnou hmotnost
 • Množství a procento (%) tělesného tuku
 • Množství a procento (%) svalové tkáně
 • Množství vody v těle
 • Množství kostní hmoty
 • BMI (diagnóza obezity)
 • Útrobní tuk (viscerální tuk) = tuk uložený v dutině břišní kolem vnitřních orgánů, který je významným rizikovým faktorem pro vznik srdečně-cévních onemocnění, diabetu mellitu 2. typu a dalších civilizačních chorob.
 • Přehled o vyváženosti postavy (segmentální rozložení tuku a svalu)
 • Bazální metabolismus = minimální příjem kalorií, které tělo potřebuje v klidovém stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.).
 • Doporučený příjem energie
 • Metabolický věk – Aneb „na kolik let spalujete“

 .

OBJEDNEJTE SE NA MĚŘENÍ

  .

O InBody

InBody 270 je jeden z nejnovějších a nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla. Na rozdíl od ručních jednoduchých tukoměrů nebo i speciálních vah neměří jen horní nebo spodní polovinu těla, ale tělo komplexně. Měření je velmi přesné, jednoduché a velmi rychlé (samotné měření trvá zhruba 30 sekund).


Jak probíhá měření?

Samotné vyšetření je velmi rychlé a jednoduché, jelikož trvá okolo 30-ti sekund. Na přístroj je nutné přistoupit na boso (bez bot i bez ponožek), bez jakéhokoliv obsahu kapes. Není se třeba vážit bez oblečení, váha je schopna odečíst hmotnost oděvu. Přístroj je schopen změřit všechny osoby od 5 do 99 let do 200 kg, a to s přesností 100 g. Pozor! Analýzu na přístroji InBody nesmí podstoupit osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy do 12. týdne těhotenství.


Princip měření

InBody využívá nejnovější technologii DSM-BIA (bioelektrická impedanční analýza), která je založená na odlišných elektrických vlastnostech tkání, tuku a zejména tělesné vody. Na základě rozdílného šíření elektrického proudu nízké intenzity v různých biologických strukturách, jsme schopni zjistit množství celkového tělesného tuku a svalové tkáně (včetně jejich segmentálního rozložení), ale také množství vody v organismu. Aktivní svalová hmota je díky vysokému obsahu vody dobrým vodičem a proud skrze ní prochází, tuková tkáň je naopak izolátorem a elektrický proud se od ní odráží. InBody měří 5 různých oddílů, což zaručuje vysokou přesnost výsledků. Metoda DSM-BIA pracuje s více frekvenčním proudem, který umožňuje změřit i takové parametry, jako je vnitrobuněčná a mimobuněčná voda.


Proč se pravidelně měřit?

Pravidelné vyšetření na InBody je velmi motivační. Oproti klasickým domácím váhám máte při měření na InBody přehled o změnách tělesného tuku a svalové hmoty. Pokud hubnete, je velmi klíčové sledovat právě to, zda ztracená kila pochází z tukové tkáně. Pokud byste ztráceli na svalu, není hubnoucí režim nastaven správně a může vést k mnoha zdravotním komplikacím. Vyšetření by mělo probíhat ideálně s odstupem čtyř až šesti týdnů.


Zásady před měřením

 • Minimálně 4 hodiny před měřením byste neměli nekonzumovat větší množství jídla a pití.
 • Den před měřením a v den analýzy nepožívejte alkohol.
 • Na měření přijďte v den bez větší fyzické námahy.
 • Den před měřením se vyvarujte návštěvy sauny.
 • Nesprchujte se těsně před vyšetřením.
 • Nedoporučuji ženám se nechat měřit při menstruaci, jelikož nezískají analýzou 100% přesné údaje.
 • Na měření přijďte vždy za podobných podmínek a přibližně ve stejný čas, v jaký jste byli při minulé návštěvě

Více o InBody na www.inbody.cz


Ukázka výsledků z InBody: