Příspěvek pojišťoven

PŘÍSPĚVEK POJIŠŤOVEN

Navázali jsme spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) v rámci projektu projektu Podpora organizace a kvality péče u pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. Můžete tak využít příspěvek do výše až 1000 Kč na nutriční poradenství nebo sestavení jídelníčku v naší nutriční poradně.

Kdo může příspěvek využít?

– Pacienti s onemocněním diabetes mellitus
– Od 1.1.2020 dále plánuje VZP rozšíření projektu na obezitu dospělých, hypertenzi a vybrané diagnózy u dětí

Jak postupovat a získat příspěvek?

Objednáte se k nám na požadovanou službu (např. sestavení jídelníčku, nutriční konzultace, edukace) a poskytnuté služby uhradíte přímo u nás nutričnímu specialistovi v plné výši dané služby. Nutriční specialista Vám vystaví potvrzení o platbě, se kterým přijdete na pobočku VZP a proplacení poskytované částy si následně zajistíte přímo u VZP.

Předložte do 31.12.2019 doklad o zaplacení dané služby, kterou jste u nás čerpali s datem vystavení od 1.9.2019 do 30.11.2019 na kterékoliv pobočce VZP nebo jej pošlete poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. Společně s doklady o zaplacení je nutné předložit řádně vyplněný poukaz, který obdržíte od svého dispenzarizujícího lékaře (praktického lékaře nebo diabetologa). Příspěvek můžete čerpat pouze jednorázově (i na více platebních dokladů až do maximální částky poskytovaného příspěvku).

Do jaké výše je poskytován příspěvek?

– až 1 000 Kč na nutriční poradenství nebo sestavení jídelníčku

Více informací o projektu VZP naleznete na www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/vzp-plus-diabetes