Výživa při celiakii

Výživa při celiakii (bezlepková strava)

Lidí nemocných celiakií v České republice přibývá. Příznaky celiakie mohou mít různou intenzitu, ovšem její neléčení může vést u některých osob k velmi závažným komplikacím. Byla Vám nebo někomu z Vašich blízkých diagnostikována celiakie a nevíte si rady se stravou? Poradíme Vám, které potraviny jsou pro Vás vhodné a kterým se lépe vyvarovat. S naší pomocí uvidíte, že bezlepková dieta nemusí být žádným utrpením a jídelníček bez lepku může být dokonce velice pestrý a chutný.

Celiakie a její symptomy

Celiakie je dědičné autoimunitní onemocnění způsobené celoživotní nesnášenlivostí lepku (glutenu), respektive jeho hlavní složky gliadinu. Nejedná se o alergii na lepek / pšenici. Lepek je hlavní bílkovinnou složkou, která se přirozeně nachází v obilovinách, zejména v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu (v ovsu nejčastěji jako důsledek kontaminace při zpracování). Lepek se vyskytuje i ve výrobcích z nich (mouka a mlýnské výrobky, pečivo). U některých predisponovaných osob vyvolává lepek autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které nazýváme celiakií. Pro rozvoj celiakie je nezbytná přítomnost lepku v potravě a spouštěcí faktor, kterým může být například virová infekce nebo chronický stres. Při celiakii se tvoří protilátky proti některým bílkovinám a enzymům obsaženým v lepku, což má za následek poškozování sliznice tenkého střeva, zmenšování absorpční plochy střeva (snižování tzv. střevních klků) a vznikají klinické symptomy (průjmy, nadýmání, bolesti břicha, únava atd.). To vše může vést dlouhodobě ke komplikacím, není-li celiakie léčena (nedostatek vitaminů a minerálních látek, neprospívání u dětí, osteoporóza, kazivost zubů, poruchy růstu, vypadávání vlasů, anémie, poruchy plodnosti atd.).

Bezlepková dieta zlepšuje příznaky i celkový stav celiaka

Jedinou možnou terapií celiakie je celoživotní dodržování bezlepkové diety. Celiakie je sice nevyléčitelné onemocnění, bezlepková dieta však vede nejen ke zmírnění symptomů, ale také k obnově sliznice tenkého střeva. Kromě potravin s přirozeným obsahem lepku je potřeba věnovat pozornost rovněž pokrmům, které ve svém složení mohou lepek obsahovat v přidané formě (např. hotová jídla, kypřicí prášek, puding, některé uzeniny, paštiky i některá léčiva). Krátké porušení bezlepkové diety sice nemusí mít u řady pacientů z dlouhodobého hlediska negativní význam a může se projevit pouze jako dietní chyba (nevolnost, průjem, bolesti břicha), nicméně může mít na pacienta dlouhodobě nepříznivý psychologický efekt („proč bych měl dodržovat dietu, když mi zrovna teď nic není“). Pokud příjem lepku pokračuje dlouhodobě, mohou se objevit vážnější potíže.

 

Celiakie x alergie na lepek (pšenici)

Celiakie a alergie na lepek není totéž, proto ani léčba těchto onemocnění nebude stejná. Celiakie je zprostředkována protilátkami typu IgA a má autoimunitní charakter (imunitní systém po konzumaci lepku napadá vlastní buňky, resp. tenké střevo). Celiakie má často pomalý nástup příznaků, přičemž se projevuje především poruchami trávení (průjem, nadýmání) a vstřebávání živin, a s tím souvisejícím úbytkem hmotnosti a únavou. Alergie na lepek je zprostředkována protilátkami IgE zaměřenými proti lepku, nástup příznaků je rychlý a projevuje se alergickými příznaky jako je ekzém, kopřivka, bolesti žaludku, svědění úst a v krku, rýma, ale může vést až k vážné anafylaxi. Alergie na lepek nemusí být celoživotní a pokud se projeví v útlém věku, může často dokonce sama odeznít.

Diagnostika celiakie

Z počátku není jednoduché odhalit, zda potíže při trávení způsobuje lepek. U dětí bývají příznaky typické (střevní), zatímco u dospělých se objevují také atypické příznaky (mimostřevní, např. předčasné řídnutí kostí, neplodnost, chudokrevnost). Od prvních příznaků k diagnóze často uplyne u řady pacientů i několik měsíců až let. Určení diagnózy celiakie spočívá v rukou gastroenterologa (poznámka). Provedeno je vyšetření krve na protilátky proti endomyosiu a tkáňové transglutamináze. Kompletní diagnóza je potvrzena až endoskopickým vyšetřením dvanáctníku (duodena), při kterém je odebrán vzorek ze sliznice k mikroskopickému vyšetření odborníkem. Jako pozitivní nález se považuje, pokud jsou na sliznici prokázány změny ve smyslu vyhlazení střevních klků a/či nahromadění lymfocytů.

OBJEDNEJTE SE U NAŠÍ NUTRIČNÍ SPECIALISTKY

Domluvte si osobní schůzku s naší nutriční specialistkou. Cílem komplexní nutriční konzultace je odborné zhodnocení stravovacích návyků klienta, návrh optimálních změn ve výživě a naučení klienta samostatnosti, aby nebyl otrokem počítání kalorií.

BEZLEPKOVÝ JÍDELNÍČEK NA MÍRU

Sestavíme Vám individuální kompletní výživový plán na míru bez lepku.