VÝŽIVOVÝ PORADCE x NUTRIČNÍ TERAPEUT

Nadváha a obezita je současným problémem nejen našeho národa. Není divu, že zájem o problematiku výživy tak roste. Komu ale opravdu záleží na vašem zdraví a kondici, a komu naopak jen o obsah vaší peněženky? Pojďme si ukázat, jak vybrat skutečného odborníka na výživu, který je zodpovědný za svou práci a je dostatečně kvalifikovaný. Dnešní výživové poradenství bohužel poskytují většinou neodborníci a spousta lidí se v rozdílech mezi nimi často nevyzná.


Nutriční terapeut a nutriční specialista

Nutriční terapeut a nutriční specialista je nelékařský zdravotnický obor, který se studuje na vysokých školách – lékařských nebo zdravotnických. Součástí studia je absolvování odborné zdravotnické praxe v nemocnicích, lázních, stravovnách a jiných zařízeních. Nutriční terapeut i specialista má potřebné znalosti v oblasti fyziologie, patofyziologie, patologie, biochemie, anatomie, technologie výroby potravin, hygieně ve zdravotnictví, psychologie a dalších vědních oborech. S nutričními terapeuty a specialisty se setkáte často v nemocnicích, protože mají kompetenci poskytovat klinickou výživu (výživu nemocných), ale najdete je i v soukromých nutričních poradnách, kde vám poskytnou velmi individuální přístup. Nutriční terapeuti a specialisté sestavují optimalizované výživové plány pro pacienty dle diagnózy a jejich potřeb, a edukují pacienty jak se správně stravovat podle individuálních parametrů. Tito odborníci mohou kromě osobám s nadváhou poskytovat nutriční péči i těhotným a kojícím ženám, dětem, osobám s potravinovými alergiemi a intolerancemi, diabetikům, osobám s podvýživou a přidruženými chorobami. Za svá doporučení a případné dopady jsou ze zákona zodpovědní.

  • Nutriční terapeut je absolvent 3-letého bakalářského studia / středoškolsky vzdělaná dietní sestra s několikaletou praxí
  • Nutriční specialista je absolvent 5-letého magisterského studia


Nutriční asistent

Nutriční asistent je absolventem střední zdravotnické školy (čtyřletého studia) se zakončením maturitní zkouškou. Nutriční asistent poskytuje odbornou péči při zabezpečování nutričních potřeb pacientů zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve stravovacích provozech a lázních. Nutriční asistent může pracovat pouze pod odborným dohledem nutričního terapeuta.

Dietolog

Dietolog je absolventem lékařské fakulty a jedná se o lékařskou profesi. Jeho zaměření ale není podle názvu zúženo pouze na diety a hubnutí. Řeší veškeré problémy, které vychází ze špatných stravovacích návyků a věnuje se vlivu výživy na různá onemocnění. Lékař, specializující se na diagnostiku a léčbu obezity se pak nazývá obezitolog. Náplň práce dietologa je podobná jako práce nutričního terapeuta a specialisty s tím rozdílem, že dietolog může pacientům předepsat některé specifické léky – například antiobezitika.


Výživový poradce

Výživový poradce je nejčastěji používaný termín u nejméně kompetentních osob ve výživě. Výživový poradce je pouhým absolventem rekvalifikačního kurzu, který může absolvovat úplně kdokoliv. Jeho podnikání je totiž postaveno jen na vystavení živnostenského listu a po splnění obecných podmínek bez jakéhokoliv vzdělání může tuto činnost provádět. Svými doporučeními by měl pomáhat v úpravě tělesné hmotnosti, ne vždy se tomu však děje kvůli absenci znalostí z oblasti fyziologie, biochemie a interny. Ani výživový poradce s tou nejlepší diagnostickou váhou nemusí umět vysvětlit naměřené hodnoty a už vůbec vám nemusí umět poradit.

Kompetencí výživového poradce je poskytování rad v oblasti výživy pouze zdravým osobám. Výživový poradce nemá kompetenci k poskytování rad a svých služeb osobám s chronickými nemocemi a potravinovými alergiemi – zde je nutno podotknout, že i obezita je chronické onemocnění způsobené hromaděním vysokého množství tuku v těle a nese s sebou i řadu zdravotních komplikací!

U mnohých výživových poradců není neobvyklé, že se setkáte s prodejem všemožných zbytečných doplňků stravy, detoxikačních nápojů a jiných „zázraků“. Návštěva výživového poradce vás často donutí sáhnout hluboko do kapsy, aniž byste dosáhli jakéhokoliv dlouhodobého výsledku. Často k nám do poradny chodí právě lidé, kteří absolvovali redukční režim od těchto poradců, a jediné co se dostavilo byl jojo-efekt.


Jak jsme na to my?

V NutriD poradně s.r.o. máme pouze kvalifikované nutriční specialisty s vysokoškolským studiem na lékařské fakultě.

Autor článku
Mgr. Daniela Krčová

Nutriční specialistka


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *