Výživa dětí

Lámete si hlavu, co má jíst Vaše dítě? V NutriD poradně poskytujeme odborné výživové poradenství pro rodiče a jejich děti ve věku 3 až 17 let. Jedinečnost našeho poradenství spočívá především v odborné kvalifikaci našich nutričních specialistů zaměřené na výživu v dětském věku.

Správná výživa dětí je nezbytná pro zdravý růst a vývoj organismu. Nároky na příjem energie jsou ovlivněny intenzivním růstem, proto je nezbytné zajistit výživou příjem kvalitních živin. Při výběru stravy je důležité myslet na to, že dítě není „malý dospělý“ a děti mají jiné potřeby a specifické nároky na výživu. Příjem energie u dětí je vždy individuální, záleží na věku, pohlaví a pohybové aktivitě.

Správná výživa v dětském věku je důležitá

V dnešní době je výživa dětí silně ovlivňována okolím, médii a školním zařízením (jídelny, školní automaty, vliv vrstevníků apod.). Proto je třeba vnímat stále častěji se vyskytující problém, kterým je rostoucí výskyt nadváhy a obezity u dětí, a dbát nejen na včasnou intervenci, ale především na prevenci.

Nevhodné stravovací návyky v dětském věku je důležité řešit zavčas, aby v dospělosti nadváha nevedla k vážným zdravotním problémům a komplikacím (cukrovka, vysoký krevní tlak, metabolický syndrom apod.). Problém vysoké tělesné hmotnosti samozřejmě souvisí rovněž s nedostatečnou pohybovou aktivitu a dalšími faktory životního stylu. Na kompenzaci těchto faktorů se komplexně zaměřujeme v naší nutriční poradně pomocí dlouhodobě udržitelných návyků.

Výživa sportujících dětí

Žádný sportovec neuspěje bez vyvážené stravy s dostatečným přísunem energie. V dětském věku je energie mimo to potřebná navíc také k zajištění růstu a vývoje, proto některé sportující děti a dospívající mohou potřebovat více energie i některých živin než dospělý člověk či fyzicky neaktivní vrstevník. Sport klade vysoké nároky na organismus dítěte a je potřeba dbát na to, aby díky velkým energetickým ztrátám dítě příliš nehublo a dostalo ve stravě vše, co potřebuje. Nedostatečnou výživou riskujeme řadu negativních dopadů na organismus dítěte, jako je zpomalený růst, pokles obranyschopnosti, ztrátu svalové hmoty, hormonální poruchy (ztráta menstruace u dívek), chronickou únavu, snížení kostní denzity (kostní mineralizace), vyšší riziko úrazů a prodloužení regeneračních procesů. Každé sportovní odvětví má přitom svá specifika a je nutné ke každému sportovci přistupovat individuálně i v dětském věku. Hranicí, kdy je nutné jídelníček dítěte odlišovat od jídelníčku běžného dítěte je 4-5 hodin sportovní zátěže týdně nebo trénink 3x týdně.

Máte zájem o individuální jídelníček?

Sestavíme Vašemu dítěti kompletní výživový plán a vhodný jídelníček podle jeho specifických parametrů, který povede k naplnění předem stanovených cílů.

NutriD výživový plán pro děti obsahuje:

 • podrobný rozbor  současného jídelníčku
 • analýzu dosavadních chyb ve výživě a doporučení, jak se jim vyvarovat
 • stanovení optimálního příjmu energie, bílkovin, sacharidů a tuků
 • rámcový jídelníček obsahující 10 variant snídaní, svačin, obědů a večeří
 • manuál zdravého stravování v dětském věku
 • tipy na zdravé svačinky do školy
 • seznam vhodných a nevhodných potravin
 • návrh vhodné pohybové aktivity

Sestavujeme jídelníčky:

 • pro děti 3-6 let
 • pro děti 7-10 let
 • pro děti 11-15 let
 • pro dospívající 16-17 let

OBJEDNEJTE SE U NAŠÍ NUTRIČNÍ SPECIALISTKY

Domluvte si osobní schůzku s naší nutriční specialistkou. Cílem komplexní nutriční konzultace je odborné zhodnocení stravovacích návyků klienta, návrh optimálních změn ve výživě a naučení klienta samostatnosti, aby nebyl otrokem počítání kalorií.

JÍDELNÍČEK NA MÍRU

Sestavíme Vám individuální kompletní výživový plán na míru pro dětský věk.

Stáhněte si vzorový jídelníček pro děti ve věku 2-3 roky