INBODY DEN – MŮŽEME MĚŘIT I U VÁS!

  

“InBody Day” neboli “Den Zdraví” – zabalíme přístroj InBody a dojedeme se vším všudy přímo za Vámi na Vámi stanovené a vzájemně domluvené místo. Změříme hodnoty složení těla Vás/Vašich klientů/zákazníků/zaměstnanců, odborně zhodnotíme naměřené výsledky, navrhneme případné optimální postupy či změny v jídelníčku a cvičení, doporučíme možnost další budoucí spolupráce na základě těchto konkrétních hodnot v případě zájmu (např. výživový plán na míru, individuální nutriční poradenství, pravidelné kontroly na InBody).

Včera, 21. října 2019 jsme například měřili složení těla na přístroji InBody ve Fit Life 24 Hours. Výsledky byly převážně potěšující a těm, kterým naměřené hodnoty ukázaly potřebu něco zlepšit, byly doporučeny další vhodné postupy ve stravě nebo cvičení, jakými mohou dosáhnout lepších výsledků, případně možnost další vzájemné spolupráce.

Používáme moderní diagnostické přístroje

Diagnostika tělesného složení probíhá na nejmodernějším přístroji InBody 270, a to včetně následné odborné interpretace naměřených hodnot a základní individuální konzultace.

Jsme zdravotníci s odbornou kvalifikací

Nutriční poradenství u nás vedou pouze odborníci z lékařských fakult se zdravotní specializací na výživu člověka (nutriční terapeut a nutriční specialista). Od běžných výživových poradců se proto lišíme už tedy hned ve vzdělání a odborné kvalifikaci.

Máme individuální a lidský přístup

Vnímáme každého člověka jako individuálního jedince, respektujeme jeho odlišnosti a charakteristické rysy. Dbáme na lidský přístup, profesionalitu a mlčenlivost.

InBody 270 - jednoduchá analýza složení těla

InBody je přístroj určený pro analýzu složení těla. Funguje na principu bioelektrické impedance, jejíž princip spočívá v rozdílném šíření slabého elektrického proudu v různých biologických tkáních. Můžete tak získat maximum údajů o složení svého těla a o skutečných pokrocích svého tréninku a jídelníčku. Přístroj InBody analyzuje tyto hodnoty:

InBody 270 měří tyto hodnoty:

 • celková tělesná hmotnost
 • množství a procento tělesného tuku
 • množství a procento svalové tkáně
 • množství vody v těle, retence vody v určitých částech těla
 • množství kostní hmoty
 • BMI a diagnóza obezity
 • WHR (index poměru obvodu pasu a boků, ukazatel androidní a gynoidní distribuce tuku)
 • útrobní tuk (viscerální tuk) = tuk uložený v dutině břišní kolem vnitřních orgánů, který je významným rizikovým faktorem pro vznik srdečně-cévních onemocnění, diabetu 2. typu a dalších civilizačních chorob
 • přehled o vyváženosti postavy (segmentální rozložení tuku a svalů v těle)
 • bazální metabolismus = minimální příjem kalorií, které tělo potřebuje v klidovém stavu pro zajištění vitálních funkcí (dýchání, oběh krve, činnost nervového systému atd.)
 • metabolický věk
 • minerální látky (celkové, vázané v kostech)

Máte zájem o měření nebo Den zdraví? Napište nám:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *